[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony POWER w urzędzie pracy, czyli projekt dla młodych - Aktualności - MENU - Starostwo Powiatowe w Złotowie.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-07-13

POWER w urzędzie pracy, czyli projekt dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje projekt w ramach PO WER  (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014- 2020), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (III)".

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie złotowskim, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest ta, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Projekt skierowany jest do 341 osób bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie jako osoby bezrobotne do 29 roku życia (w wieku 18-29 lat tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia) z ustalonym I lub II profilem pomocy, w szczególności które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • 197 kobiet,
 • 74 osoby długotrwale bezrobotne (osoby poniżej 25 roku życia –bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • 8 osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki, będą mogli skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), tj.:

 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe dla 341 osób,
 • staże dla 101 osób,
 • prace interwencyjne dla 41 osób,
 • szkolenia dla 103 osób,
 • bon na zasiedlenie dla 20 osób,
 • bon stażowy dla 19 osób,
 • bon zatrudnieniowy dla 17 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób.

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podejmą zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na poziomie co najmniej: 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, 48% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.

Całkowita wartość projektu to 3.038.982,83 zł, w tym: w 2017 roku - 2.689.644,43 zł, w 2018 roku - 349.338,40 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Okres rekrutacji uczestników do projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Złotowie.

 

Patrycja Kajewska

POWER w urzędzie pracy, czyli projekt dla młodych - galeria

 
POWER w urzędzie pracy, czyli projekt dla młodych
 
 
 • NFOŚiGW
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • RSO
 • Stacja meteorologiczna Złotów
 • WKU Piła
 • Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Komenda Powiatowa Policji w Złotowie
 • Państwowa Straż Pożarna w Złotowie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
 • BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie
 • Monitor Polski
Newsletter
Śledź nas na:

Facebook Twitter Google+

- logo_stopka.png

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Aleja Piasta 32
77-400 Złotów

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Tel.: (+48) 67 263 32 20

Fax.: (+48) 67 263 28 02

Email: starosta@zlotow-powiat.pl

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.